Ki Hajar Dewantara

Ki Hajar Dewantara..

Proklamator sang penyejuk pendidikan

Penuai jaya dan harapan

Tanpa pandang bulu, entah siapa dan seperti apa?

Ilmu ilmu mengalir dari kedua mata hatinya,

Ia tak pernah melihat satu mata setiap keadaan

Inspirasi dan masa depan bangsa berpacu bersama nafas mulianya, kala itu

pendidikan negeri ini, hadir bersama mimpi malamnya

harapan dan cita cita, terbang menghias langit,

menggantungkan diri pada bintang selaksa

tinggi dan terawang,,namun tetap ia pegang dalam garis kebesaran Tuhan,

hingga terbentuk bangsa yang sejahtera..

 

Ki Hajar Dewantara,,

Kutitip salam takdimku pada siang dan malam

Ku bingkiskan sejuta harapan dan doa disetiap saku para malaikat

Semoga damai dan keindahan selalu mengiringi istirahatmu,

 

Ki Hajar Dewantara, yang terbujur kaku, bersama makna mimpi bangsa

Adakah engkau mendengar deru takjubku..

Ki Hajar Dewantara, yang diam diikat sejarah

Di kaki langit dan bumi, namamu terpatri abadi..

 

*M. Rusydi A.K.

Mahasiswa Pendidikan IPA 2013 UST